Diensten

X-Media Strategies is een jong, modern en dynamisch bedrijf dat voortdurend op zoek is naar nieuwe vormen van dienstverlening aan bedrijven en overheden die belangstelling hebben voor crossmedia ontwikkelingen.

X-Media Strategies ondersteunt en adviseert bedrijven die content simultaan via verschillende platformen willen exploiteren, door middel van:

 • Ontwikkeling en implementatie van onderhandelingsstrategieën voor rechtenbeheer ten behoeve van gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties.
 • Strategische voorbereiding en begeleiding in de uitvoering van complexe lobbytrajecten op verschillende niveau’s (nationaal, Europees, internationaal) ten behoeve van kabelbedrijven, telecombedrijven, ISP’s en/of contentleveranciers (omroepen; producenten):
  • assistentie bij het helder formuleren van de belangen en lobbydoelstellingen;
  • het identificeren van stakeholders;
  • ‘stakeholder’ analyse;
  • analyse kansen en bedreigingen;
  • opstellen plan van aanpak;
  • >ontwikkeling communicatiestrategieën;
  • begeleiding in de uitvoering.
 • Opstelling van auteursrechtelijke overeenkomsten en/of doorgifte-overeenkomsten tussen contentleveranciers en contentpackagers resp. contentdistributeurs
 • Relevante studies en onderzoeksrapporten ter ondersteuning van lobbytrajecten (danwel bemiddeling bij de totstandkoming hiervan)

X-Media Strategies ondersteunt overheden en zelfstandige bestuursorganen die nadenken over beleid en regelgeving ten aanzien van crossmedia ontwikkelingen, door middel van:

 • Advisering op het gebied van beleid- en regelgeving ten aanzien van:
  • media;
  • omzetting Europese regelgeving elektronische communicatie;
  • elektronische handel;
  • auteurs- en naburige rechten.
 • Cursussen op de volgende gebieden:
  • Europees recht (algemeen);
  • Europees Mededingingsbeleid;
  • Staatssteun;
  • Europees Omroepbeleid;
  • Europees beleid inzake elektronische communicatie;
  • Auteursrecht en auteursrechtenbeleid.
 • Relevante studies en onderzoeksrapporten in het kader van beleidsadvisering (danwel bemiddeling bij de totstandkoming hiervan).
 • Archives

 • Categories