Over ons

X-Media Strategies is opgericht door Ad van Loon. Ad studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1987 zijn doctoraaldiploma kreeg uitgereikt.

Hij heeft zich sindsdien gespecialiseerd in het media- en telecommunicatierecht. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen het mediarecht en het mededingingsrecht. Op dit gebied schreef hij een aantal rapporten (in opdracht van de Raad van Europa, Unesco, de Nederlandse overheid en het (toenmalige) Bedrijfsfonds voor de Pers) en publiceerde hij vele artikelen. Dit alles voornamelijk als projectonderzoeker, later als projectcoördinator, bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

In de afgelopen 10 jaar heeft hij zich ook gespecialiseerd in het auteursrecht. Hij was secretaris van de intergouvernementele werkgroep van de Raad van Europa die zich bezighield met nationaal en internationaal auteursrechtenbeleid. Tot voor kort was hij binnen NLkabel, de branche-organisatie van de Nederlandse kabelbedrijven, onder meer verantwoordelijk voor de onderhandelingen met omroepen en auteursrechtenorganisaties. Daarnaast droeg hij binnen NLkabel en binnen Cable Europe (de Europese branche-organisatie van kabelbedrijven) bij aan de ontwikkeling van strategie en beleid op het gebied van het rechtenbeheer.

Naast bovengenoemde functie bij de Raad van Europa was hij ook secretaris van de ‘Standing Committee‘ die was opgericht door het Europese Verdrag inzake Grensoverschrijdende Televisie. In die functie was hij tussen 1997 en 1999 mede verantwoordelijk voor de opstelling van een Protocol waarbij dit Verdrag uit 1989 aan de in 1996 herziene Europese Richtlijn inzake ‘Televisie zonder Grenzen’ (pdf), werd aangepast..

In dienst van de Raad van Europa werkte hij enkele jaren voor het ‘European Audiovisual Observatory‘: een Europees informatie- en expertisecentrum op het gebied van film, televisie en nieuwe media.

Ad is voorts Adjunct Professor of Law aan de New York Law School, waar hij jaarlijks een cursus Telecommunicatierecht en een cursus Omroeprecht in Europese Staten geeft. Hij heeft ook een cursus Telecommunicatierecht gegeven in Bogota (Columbia).

Tenslotte werkt hij geregeld als consultant en wordt hij regelmatig uitgenodigd voor het geven van lezingen in het buitenland (laatstelijk in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Turkije). Met ingang van 1 september 2008 coördineert hij, in opdracht van de Raad van Europa en de Europese Commissie,  een project in de Oekraïne dat moet uitmonden in nieuwe mediawetgeving, gedragscodes in de mediasector en een strategie voor de digitalisering van de omroepdistributie. In Servië heeft hij, in opdracht van de Raad van Europa en het Europese Agentschap voor de Wederopbouw, een aantal training seminars verzorgd voor rechters en journalisten (op het gebied van mediavrijheden versus de bescherming van de privacy van personen) en heeft hij een commentaar geschreven op een ontwerpvoorstel van wet ter bevordering van transparatie in de mediasector. Eveneens in opdracht van de Raad van Europa staat hij de regering van Montenegro bij in de voorbereiding van nieuwe wetgeving ten aanzien van de publieke omroep en de financiering daarvan. In het verleden heeft hij ook adviezen gegeven aan de regeringen van Rusland, Hongarije en een aantal andere Midden- en Oost-Europese landen).

Met ingang van 1 januari 2008 is hij Algemeen Directeur van het door hem zelf opgerichte bedrijf X-Media Strategies.

  • Archives

  • Categories